phone_in_talk
ZADZWOŃ DO NAS
+48 501 427 613
OFERTA

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów
 • sporządzanie list płac, powadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności, w tym bilansów, rachunków, zysków i strat i deklaracji rocznych,
 • elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik,
 • odbiór dokumentów w siedzibie u klienta,
 • inne usługi księgowe.