• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik,

Biuro Rachunkowe BIZ oferta
Biuro rachunkowe BIZ świadectwo kwalifikacyjne Certyfikat rzetelnego biura 2012 Rzetelne Biuro Rachunkowe