Zapraszamy na spotkanie!

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania, a także ilości zatrudnionych pracowników, cena usługi za miesiąc obsługi ustalana jest ryczałtowo, odrębnie dla każdego klienta. Miesięczny ryczałt obejmuje pełen zakres usług.


Cena może ulec zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco. W celu uzyskania wyczerpujących informacji oraz szacunkowej kalkulacji ceny naszych usług dla Państwa firmy prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu (012) 413 9161 lub 501 427 613.

  • Każdemu klientowi wprowadzającemu do naszego biura nowego klienta udzielamy bonifikaty,
  • W trudnych okresach finansowych obniżamy ceny według indywidualnych uzgodnień,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik,

Biuro Rachunkowe BIZ oferta
Biuro rachunkowe BIZ świadectwo kwalifikacyjne Certyfikat rzetelnego biura 2012 Rzetelne Biuro Rachunkowe